Sistem napredovanja zaposlenih je jedan od najvažnijih u razvoju obrazovanja. Ovaj servis povezaće autore seminara i nastavnike i omogućiti što većem broju nastavnika da dođu do seminara koji im odgovaraju. Kroz potpuno tranasparentnu razmenu informacija omogućićemo što lakše napredovanje nastavnika.