Popularna muzika u nastavi muzičkih i opšteobrazovnih predmeta

2,400.00 дин.

Category:

Description

Kat. br. 776

Opšti ciljevi

Osavremenjivanje nastavnih sadržaja kroz žanr popularne muzike i inovativni pristup postojećim nastavnim sadržajima kroz žanr popularne muzike kao oblasti najbliskijih generacijama školskog uzrasta.

Specifični ciljevi

Popularna muzika je zbog svoje stalne aktuelnosti najpogodnije sredstvo za transfer nastavnih sadržaja s jedne, i fokusa muzičkog interesovanja mlađe genereacije, s druge strane; Pod ovim pojmom podrazumevamo sve žanrove trenutno aktuelne u medijima kroz koje se i u pozitivnom i u negativnom smislu mogu prezentovati određene nastavne jedinice od analize kompozicione tehnike, tekstualnih sadržaja, aranžmana, vizuelnih identiteta interpretatora, načina interpretacije, konteksta umetničkog događaja, verbalne i neverbalne komunikacije i dr; Na ovaj način mogu biti obrađene teme ne samo iz oblasti iz usko srtučnih muzičkih predmeta, nego i predmeta kao što su Srpski jezik, Istorija, Likovna kultura, Filozofija, Verska nastava, strani jezici i dr.

Teme

  • Teorija popularne muzike;
  • Popularna muzika kao stalno aktuelna baza podataka za istraživanje istorije muzike i društva (primeri iz strane pop muzike kao što su sastavi Kvin, Roling Stouns, Bitlsi, kao i domaćih grupa kao što su Ekatarina Velika, Disciplina kičme, Zabranjeno pušenje, Sars, Popularna muzika kao vannastavna aktivnost – studija slučaja);
  • Projekat Iznad istoka i zapada (2001) kao studija slučaja spoja pop muzike i religijskih vrednosti;

Napomena:

Nadoknada predavačima: 2 000 dinara po učesniku seminara neto (+ PDV); Putni troškovi: troškovi benzina i putarine +/– 3500 dinara; Radni materijal: 30 listova papira za fotokopiranje anktetnih listova; prospekti za turističke destinacije i poslovni turizam za interaktivne sesije; 6 hamer papira, flomasteri, makaze, lepak; Osveženje: voda i kafa za realizatore i polaznike seminara + ručak za dva realizatora.

Popularna muzika u nastavi muzičkih i opšteobrazovnih predmeta

Additional information

Broj bodova

Broj dana

Broj dosadašnjih učesnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018. godinu

Elektronski

Oblast

Broj održanih seminara za školsku 2016/2017. i 2017/2018. godinu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Popularna muzika u nastavi muzičkih i opšteobrazovnih predmeta”