Pomoću ovog servisa autori će svoje seminare predstaviti mnogo kvalitetnije i omogućiti budućim polaznicima da se detaljno upoznaju sa ponudom. Na raspolaganju su im strane na kojima mogu da postave sve informacije koje žele da podele sa zaposlenima u sistemu obrazovanja.