Ukoliko želite da pratite savremene trendove u obrazovanju, da idete u korak sa razvojem i primenom digitalne tehnologije, web-alata i mobilnih aplikacija u nastavi i time olakšate i unapredite svoj rad, a svoje časove učinite kreativnijim i zanimljivijim vašim učenicima (pripadnicima digitalne generacije), predlažemo vam akreditovani seminar za stručno usavršavanje zaposlenih u prosveti „Upotreba mobilnih aplikacija za poboljšanje kvaliteta nastave i učenja – Pametni telefon kao nastavno sredstvo 21.veka“.

Seminar je jednodnevni (8 sati stručnog usavršavanja) i u aktuelnom Katalogu za školsku 2016/17. i 2017/18. se nalazi pod rednim brojem 230. Seminar je namenjen profesorima osnovnih i srednjih škola.

Detaljnije o seminaru možete pročitati na sledećoj strani … Pametni telefon kao nastavno sredstvo 21. veka