UsavršiSe.rs je servis namenjen obrazovnom sistemu, odnosno jednom njegovom najvažnijem delu, a to je stručno usavršavanje i napredovanje zaposlenih. Ovaj deo zvanično realizuju i kontrolišu dve institucije: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Iako je ova oblast definisana pravnim aktima koje možete pronaći na strani Dokumenta, postoji potreba za ovakvim servisom koji će stručnom usavršavanju dati neophodan kvalitet u planiranju i realizaciji.

Ovaj servis je namenjen zaposlenima u sistemu obrazovanja i organizatorima programa stručnog usavršavanja. Nastao je kao rešenje problema koje je primetno u praksi, a to je nedostatak informacija o programima stručnog usavršavanja. Čest je slučaj da direktori, pedagozi, koordinatori timova za stručno usavršavanje pa i sami nastavnici, vaspitači nemaju dovoljne i kvalitetne informacije o seminarima i stručnim skupovima i odlučuju se za programe na osnovu nedovoljnih informacija. Takvi slučajevi dovode to toga da se u školama realizuju programi koji nisu u tom trenutku neophodni školi, vrtiću, nastavnicima, vaspitačima ili su veoma loši.

Prednost ovog servisa najviše se ogleda u količini informacija koje su dostupne za svaki program stručnog usavršavanja. Iako postoji zvaničan Katalog programa stručnog usavršavanja koji objavljuje ZUOV, koji nudi servisne informacije i na kome su predstavljene informacije o seminarima, smatramo da je moguće unaprediti pretragu i dati detaljnije informacije. Svaki seminar predstavljen je sledećim informacijama:

   1. Detaljnim opisom, koji je dat u obliku ciljeva, tema, napomena i dodatnih informacija koje su autori/organizatori seminara dali,
   2. Kompetencijom,
   3. Oblašću delovanja,
   4. Cenom,
   5. Brojem bodova,
   6. Brojem dana trajanja,
   7. Vrstom seminara (elektronski ili u ustanovi)
   8. Brojem realizacije seminara
   9. Ukupnim brojem učesnika koji su pohađali seminar u ovom akreditacionom ciklusu
   10. Ocenom učesnika,
   11. Komentarima učesnika,
   12. Autorima.

Zašto je ovaj servis koristan zaposlenima u sistemu obrazovanja?

Zaposlenima u obrazovnom sistemu, servis UsavršiSe nudi detaljne informacije u vidu jedanaest karakteristika i veliku mogućnost da na lak, jednostavan i brz način odaberu pravi seminar za sebe. Direktori, pedagozi ili kooridinatori timova za stručno usavršavanje u ustanovama obrazovanja sve seminare mogu da pretražuju prema sledećim karakteristikama:

 • Kompetencija,
 • Oblast delovanja,
 • Cena,
 • Broj bodova,
 • Broj dana trajanja,
 • Vrsta seminara (elektronski ili u ustanovi)
 • Ocena učesnika,
 • Komentari učesnika.

Posebna pogodnost su ocene i komentari učesnika seminara, koji nam daju pravu sliku o seminaru. Iako tokom realizacije seminara učesnici popunjavaju evaluacione upitnike, komentari iz tih upitnika nisu javno dostupni, već samo prosečna ocena, a često su baš komentari kvalitetna povratna informacija koja nam može dati pravi uvid u kvalitet seminara.

Na ovom servisu, pored informacija o seminarima postoje i informacije o napredovanju, kao i informacije o konkursima namenjenim nastavnicima i ostalim zaposlenima u obrazovanju.

Uputstvo za pretraživanje i odabir seminara možete pogledati na strani Kako da …

Zašto je ovaj servis koristan autorima/organizatorima seminara?

Ovaj sajt predstavlja jedinstveno mesto na kome se nalaze svi seminari, sa informacijama koje o seminarima daju autori i organizatori. Za razliku od sajta sa Katalogom programa stručnog usavršavanja koji objavljuje ZUOV, na ovom servisu autori/organizatori mogu da postavljaju dodatne informacije, slike, video klipove, pa i linkove do svojih sajtova, sve što je neophodno kako bi što bolje približili seminar zaposlenima u sistemu obrazovanja. Samim tim, organizatori imaju mogućnost da se bolje predstave i da svoje seminare ponude što većem broju budućih učesnika.

Servis UsavršiSe, pored informacija na samom sajtu, autorima/organizatorima nudi još dodatnih usluga reklamiranja, logistike, administracije … a detaljnije o tome možete pronaći na strani Najčešće postavljana pitanja …

 

Zašto je ovaj servis koristan sistemu obrazovanja?

Sistem obrazovanja u Srbiji ima najuređeniju oblast stručnog usavršavanja na Balkanu. Iako ovaj sistem ima puno manjkavosti, on funkcioniše i veliki broj nastavnika se stručno usavršava. Ipak, ne usavršavaju se svi nastavnici, a mnogi se usavršavaju na način koji njima nije odgovarajuć.

Ovaj servis omogućava zaposlenima u obrazovanju da pronađu informacije na osnovu kojih će moći izaberu način stručnog usavršavanja koji im najviše odgovara. Na jednom mestu su spojeni učesnici seminara i autori seminara koji mogu da komuniciraju i nađu najbolje zajedničko rešenje za saradnju. Ovaj sistem će koristiti Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstu PNTR, Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, izdavačima, svim institucijama koje se bave unapređivanjem obrazovanja tako što će im pružati uvid u programe stručnog usavršavanja, kao i u povratne informacije učesnika seminara.