Iako se u sistemu obrazovanja odomaćila reč „seminar“ zvanično je u pitanju „program stručnog usavršavanja“ Seminar ili kurs ili obuka je način realizacije programa. Mi ćemo na ovom sajtu koristiti temin koji inače koriste i nastavnici: seminar.

Seminar se može realizovati u dva oblika: neposredno u ustavnovi ili na daljinu putam interneta (onlajn seminari).

Seminari u ustanovi

Ovi seminari se najčešće realizuju u školama, vrtićima ili regionalnim centrima za stručno usavršavanje. Realizuju se u grupama od najviše 30 učesnika i najmanje 2 voditelja. Ovi seminari mogu trajati jedan, dva ili maksimalno tri dana za redom.

  • Prednosti seminara u ustanovi: direktan uživo kontakt sa voditeljima seminara; brza i živopisna komunikacija između učesnika seminara; lako organizovan grupni rad na seminaru; kratko trajanje;
  • Nedostaci seminara u ustanovi: učesnici angažovani tokom slobodnog vremena, najčešće vikendom; rad pojedinaca uglavnom zavisi od cele grupe; grupa definiše tok i dinamiku seminara; kvalitet realizacije zavisi od aktivosti voditelja; neophodna podrška i organizacija (putovanje i smeštaj voditelja, hrana i osveženje tokom realizacije); tema seminara nije prilagođena struci nastavnika (komplikovana organizacija za nastavnike „retkih“ predmeta)

Karakteristika seminara u ustanovi je poboljšanje odnosa u kolektivnu, međusobni rad i saradnja. Za seminare u ustavnoci voditelji mora da budu visoko kvalitetni, ako bi uspevali da trenutno reše sve probleme u komunikaciji ili radu tokom seminara. Na žalost kvalitet seminara direktno zavisi od kvaliteta i trenutnog raspoloženja voditelja a čest je slučaj i pasivnosti učesnika seminara, koji su na seminar došli zbog bodova, jer je ustanova platila seminar.

Seminari na daljinu (onlajn seminari)

Ovi seminari se realizuju putam interenta, najčešće preko sajtova – specijalizovanih sistema za učenje. Nema ograničenja u broju učesnika, ali je broj učesnika uslovljen brojem voditelja. Seminar vodi najmanje dva onlajn voditelja, do 30 učesnika. Na svakih dodatnih 15 učesnika, neophodno je da seminar vodi još jedan voditelj. Ovi seminari mogu da traju od 2 nedelje do 5 nedelja. Trajanje onlajn seminara podrazumeve period koliko je seminar otvoren odnosno dostupan za rad i praćenje rada od strane moderatora.

  • Prednosti onlajn seminara: svaki učesnik sam određuje dinamiku odnosno vreme pohađanja seminara; učesnici su veoma aktivni na seminaru i rešavaju konkretne zadatke koje mogu odmah primeniti u nastavi; kvalitet seminar veoma malo zavisi od raspoloženja onlajn voditelja, već je definisan kvalitetom sadržaja i materijala na saminaru; učesnicima seminara je stalno dostupan materijal sa seminara; materijal je dostupan u multimedijalnom i interaktivnom obliku; pored podizanja kompetencija učesnici razvijaju i digitalne veštine
  • Nedostaci onlajn seminara: realizacija zavisi od ispravnosti računara i pristupa internetu; realizacija zavisi od digitalnih veština učesnika; veoma komplikovan u dug proces izrade seminara.

Karakteristika onlajn seminara je velika sloboda učesnika seminara. Učesnik pohađa seminar kada ima vremena i koliko vremena ima na raspolagnaju, nije neophodno da u određenom trenutku bude na seminaru. Takođe na ovim seminarima učesnike je konstantno aktivan, pored čitanja, slušajnja ili gledanja materijala, radi zadatke, testove i učestvuje u redionicama. Nakon seminara učesnici imaju svoj završni proizvod koji odmah mogu da koriste u nastavi.