Na ovoj stranici se nalaze pitanja koja vas najčešće interesuju. Pretraživanje odgovora je veoma jednostavno, samo jednom kliknete na naziv pitanja i otvoriće se odgovor na to pitanje. Nakon toga možete da kliknete na sledeće pitanje i tako redom.

Molimo vas da nam šaljete pitanja koja vas interesuju iz oblasti stručnog usavršavanja, a mi ćemo se potruditi da na njih damo odgovore i postavićemo ih na ovoj strani. Informacija o autoru pitanja neće biti javno dostupna. Pitanja šaljite na info@usavrsise.rs 

Organizacija seminara

Da li je moguće realizovati seminar u ustanovi za više od 30 učesnika sa više voditelja?

Ne, Prema pravilniku o SU, član 8, maksimalan broj učesnika za realizaciju seminara u grupi je 30.

Da li mogu da dobijem uverenje ako sam odsustvovao jedan dan sa seminara?

Faktički ne. Seminar je zamišljen kao celina i kao takav nudi razvoj određene kompetencije. U slučaju da ne prisustvujete jednom delu seminara, znači da niste ispratili program u celini a uverenje se izdaje za ceo program.

Da li mogu da dobijem uverenje sa manjim brojem bodova ako nisam prisustvovao celom seminaru?

Ne, uverenje je jedinstveno i ne može se menjati broj bodova na uverenju. Broj bodova na uverenju je propisan Odlukom Centralne komisije ZUOV-a koja je navedena na svakom uverenju.

Da li se boduju neakreditovani seminari?
Da, za pohađanje neakreditovanih seminara slede bodovi prema uverenju koje izdaje organizator seminara.
Da li seminar može da se realizuje za pet nastavnika?

Da, moguće je seminar realizovati za pet nastavnika. Organizator seminara je dužan da realizuje seminar za petnaest i više učesnika, ali ako ima manje od petnaest organizator može (ali ne mora) da realizuje seminar.

Da li svaki seminar mora da ima dva realizatora/voditelja?

Da, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju, član 8 stav 2,  svaki seminar koji se realizuje u ustanovi mora da vode dva voditelja. Izuzetak od ovog pravila je slučaj onlajn seminara na kome može raditi i više od dva voditelja.

Kako se boduju različiti oblici internog stručnog usavršavanja?

Bodovnu listu internih aktivnosti stručnog usavršavanja svaka ustanova izrađuje za sebe. Radna grupa Pedagoškog društva Srbije predlaže Bodovnu listu internih aktivnosti stručnog usavršavanja.