Promene su proces a ne događaj.

 

Kada bismo sada sproveli jednu anketu sigurna sam da bi najomraženiji deo posla u školi bio rad u školskim timovima. Niko mi se do sada nije pohvalio da ima sastanak tima na koji je radosno pohitao. Školski timovi su kao neki dodatni teret na ionako naporan učiteljski i nastavnički posao.

Ako vam tim u kojem ste se našli i nije nešto posebno zanimljiv pa taj posao tek tako otaljavate, često se čini da je još gore ako ste u nekom u kome se snalazite i dajete rezultate…to samo znači doživotno članstvo i svake godine viša očekivanja od strane kolega i direktora. Šta je gore od ta dva? Najbolje je onima koji su oduvek u školi, koji već godinama pričaju kako će sad u penziju i da je red da ih ostave na miru. Ali vi niste od njih.

Prema ZOSOV –u  direktor u ustanovi obrazuje sledeće timove:

  1. tim za inkluzivno obrazovanje;
  2. tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
  3. tim za samovrednovanje;
  4. tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove;
  5. tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva;
  6. tim za profesionalni razvoj;
  7. druge timove za ostvarivanje određenog zadatka, programa ili projekta.

Veliki je broj obaveznih timova u koje se možete ili možda morate uključiti.

Šta raditi? Kako postupiti?

Možda je dobro sagledati dobre strane timova i timskog rada i preuzeti inicijativu. A zašto ne biste baš vi bili koordinator nekog tima? Ko zna… Možda biste se dobro snašli. Možda ste rođeni vođa. To ne možete saznati  ako se ne upustite u tu avanturu. Uostalom, to je jedna nova veština koju možete savladati i usavršiti. Možda shvatite da ste na tom mikro nivou odličan rukovodilac a onda se osnažite i usmerite na viši nivo  upravljanja.

Napravite jedan dobar plan a onda se bacite na realizaciju. Za početak, upozajte se sa svim timovima koje škola ima, posebno onim obaveznim ili osmislite neki nov, za kojim ste sigurni  da postoji potreba. Sledeća korisna stvar koju možete učiniti je da sami sebi odaberete članove. Naravno, tu mudro postupite i porazgovarajte sa ljudima koji su dobri saradnici, imaju razvijene veštine komunikacije da ne biste sebi pravili na samom početku mnogo više posla nego što vam je potrebno. Timske veštine su one koje su potrebne da poseduju članovi vašeg tima. Dobro bi bilo da, ukoliko ste u mogućnosti izaberete kolege različite struke, zbog komplementarnih veština i znanja koja mogu doprineti raznolikim pogledima, rešenjima, idejama.   

Sledeća bitna stvar koju u saradnji sa timom, na nekom od sastanaka treba da uradite je utvđivanje kodeksa ponašanja. Ne bi valjalo da pravila određujete samo vi, da ga vašem timu namećete već da kodeks napravite zajednički. Vi možete predložiti neka pravila ali svaki predlog koji kolega iznese treba da prođe diskusiju i odobrenje ostalih. Ostavite listu pravila otvorenom da bi se mogla dopunjavati vremenom, po potrebi. Kada tim zajednički donese neku odluku, pravilo, mnogo su veće šanse da će ih se pridržavati. Neka od osnovnih pravila koja treba da uđu u kodeks tiču se načina komunikacije u timu, načina donošenja odluka, preciziranje mesta, učestalosti i termina za sastanke tima, mehanizma za povratne informacije o toku ili urađenom poslu, praćenju rada i uspešnosti.

Sastanci su posebna priča. Kada dođe vreme za sastanke, sva volja pada u vodu. Na sastanke se uglavnom gleda kao na gubljenje vremena i energije, na bespotrebno ostajanje posle završenih časova, na čistu formu. Međutim, sastanci su veoma važni i korisni i ne moraju biti nimalo mučni ukoliko ih organizujete i vodite kako treba. U moru pravila, za početak se treba držati osnovnih: sastanke najavljujte ranije, uz precizno navođenje mesta, vremena, razloga održavanja, dužine trajanja i tačaka kroz koje treba proći. Kada znaju osnovne detalje ( posebno dužina trajanja sastanka ) članovi vašeg tima će mu se mnogo lakše odazvati i uzeti učešće u njemu. Ukoliko je potrebno da na sastanku izlaže neki član vašeg tima, morate ga obavestiti na vreme da bi mogao da dođe pripremljen. Takođe, uputite tim u detalje ukoliko se na sastanku donose odluke. Možda vam se čini da je ta priprema sastanka dodatna gnjavaža za vas ali svaki sastanak će biti bolji, uspešniji, efikasniji ukoliko mu posvetite malo vremena pre održavanja. Videćete, u pitanju je veština koju ćete lako savladati i usavršiti.  

I nemojte biti  strogi ali budite odlučni i uporni. Tolerišite greške u radu ali obavezno dajte neku konstruktivnu kritiku. Tako ćete mnogo lakše doći do željenih rezultata. Ako osetite pad produktivnosti i interesovanja za rad, pređite na dodeljivanje konkretnih zadataka, tako ćete obezbediti izvršenje zadataka i fokusiranje na posao dok se u timu ne obnovi energija i kreativnost.

Budite primer svom timu. Vi se prvi odnosite prema radu odgovorno, tačno, dobro organizovano, kulturno i profesionalno.

Puno sreće i uspeha želim! 🙂

Koordinator školskog tima – vi

Ostavite odgovor