Sajt/servis UsavršiSe.rs kreirali su nastavnici, stručni saradnici  i autori okupljeni oko ideje podizanja kvaliteta stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju. Iskustva autora i realizatora seminara, zatim iskustva koordinatora timova za stručno usavrašvanja u školama, kao i iskustva nastavnika i vaspitača koji se stručno usavršavaju, pretočena su u ideje i u ciljeve koji ispunjavaju ovaj sajt.

Podršku ovom projektu dala je organizacija Obrazovno kreativni centar, koja je svojom logistikom i znanjem pomogla da se ovaj projekat postavi na noge, a dalji razvoj zavisiće prvenstveno od Vas - nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, direktora i autora, odnosno organizatora programa stručnog usavršavanja.

Za sve opšte informacije o servisu, možete nam se obratiti putem imejla: info@usavrsise.rs

 

Kontakt:

Možete se obratiti direktno licima zaduženim za funkcionisanje servisa:

Tina Marković  - organizacija i marketing UsavršiSe.rs

tina@usavrsise.rs

_________________________________

Lazar Ranđelović  - tehnička podrška i administracija UsavršiSe.rs

lazar@usavrsise.rs

_____________________________

... ili putem kontakt forme    --- >