Simulacija u matematici

Za mnoge učenike matematika predstavlja noćnu moru. Jedan od razloga je što učenici često ne shvataju o čemu se u temama koje obrađuju radi. Veliki broj učenika svodi učenje matematike na poznavanje obrazaca i njihovu primenu. Tu se sve završava.